Xem ngày đẹp đi du lịch và giờ xuất hành tốt nhất tháng 10/2021

  Không phải tự nhiên mà ông bà ta có câu có thờ có thiêng, có kiêng có lành, và việc chọn ngày tốt đi du lịch cũng vậy, nếu có thể, bạn hãy chọn những ngày hoàng đạo có sao tốt chiếu cho chuyến đi của mình thì sẽ gặp nhiều may mắn hơn, trong trường hợp bạn không thể chọn ngày, bạn có thể tham khảo thêm để có thể chọn giờ tốt xuất hàng trong tháng cho chuyến đi của mình thêm niềm vui, cùng Dulichso.vn khám phá những ngày tốt xấu trong tháng 10/2021 ngay dưới đây nhé!

  Ngày đẹp, ngày tốt, ngày xấu, ngày xuất hành, giờ xuất hành

  Xem ngày đẹp đi du lịch tốt nhất tháng 10/2021

  Ngày xuất hành nói chung và ngày du lịch nói riêng ông cha ta vẫn có câu “chớ đi ngày 7 chớ về ngày 3”. Nếu bạn thường xuyên di chuyển hay là tín đồ của những chuyến đi du lịch thì việc chọn ngày tốt xuất hành có lẽ là việc nên làm. Cùng Dulichso.vn khám phá những ngày tốt trong tháng này qua bài viết ngay dưới đây để chuẩn bị cho những chuyến đi của mình nhé!

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 03 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 07/10/2019
  • Ngày Giáp Thìn
  • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 05 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 09/10/2019
  • Ngày Bính Ngọ
  • Là ngày: Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 06 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 10/10/2019
  • Ngày Đinh Mùi
  • Là ngày: Thiên Phúc – Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 09 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 13/10/2019
  • Ngày Canh Tuất
  • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 10 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 14/10/2019
  • Ngày Tân Hợi
  • Là ngày: Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 12 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 16/10/2019
  • Ngày Quí Sửu
  • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 15 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 19/10/2019
  • Ngày Bính Thìn
  • Là ngày: Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 17 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 21/10/2019
  • Ngày Mậu Ngọ
  • Là ngày: Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 18 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 22/10/2019
  • Ngày Kỷ Mùi
  • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 21 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 25/10/2019
  • Ngày Nhâm Tuất
  • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 22 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 26/10/2019
  • Ngày Quí Hợi
  • Là ngày: Thiên Quý * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 24 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 28/10/2019
  • Ngày Ất Sửu
  • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 26 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 01/11/2019
  • Ngày Đinh Mão
  • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Thành * – Tuế Hợp – Hoạt Diệu – Dân Nhật Thời Đức – Ngọc Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 29 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 04/11/2019
  • Ngày Canh Ngọ
  • Là ngày: Thiên Quan * – Giải Thần – Tục Thế
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 01 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 16/09/2020
  • Ngày Mậu Thân
  • Là ngày: Thiên Xá * – Sinh khí – Thiên Tài – Dịch Mã* – Phúc Hậu
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 02 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 17/09/2020
  • Ngày Kỷ Dậu
  • Là ngày: Địa Tài – Kim Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 04 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 19/09/2020
  • Ngày Tân Hợi
  • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Quý * – Thiên Thành * – Ngũ Phú * – Kính Tâm – Hoàng Ân * – Ngọc Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 07 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 22/09/2020
  • Ngày Giáp Dần
  • Là ngày: Thiên Quan * – Tam Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 09 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 24/09/2020
  • Ngày Bính Thìn
  • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Đức* – Giải Thần – Ích Hậu – Mẫu Thương * – Thanh Long *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 10 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 25/09/2020
  • Ngày Đinh Tỵ
  • Là ngày: Nguyệt Tài – Cát Khánh * – Âm Đức – Tuế Hợp – Tục Thế – Minh Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 13 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 28/09/2020
  • Ngày Canh Thân
  • Là ngày: Thiên Quý * – Nguyệt Ân * – Thiên Xá * – Sinh khí – Thiên Tài – Dịch Mã* – Phúc Hậu
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 14 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 29/09/2020
  • Ngày Tân Dậu
  • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Đức Hợp* – Thiên Quý * – Địa Tài – Kim Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 15 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 01/10/2020
  • Ngày Nhâm Tuất
  • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 16 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 02/10/2020
  • Ngày Quí Hợi
  • Là ngày: Thiên Quý * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 18 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 04/10/2020
  • Ngày Ất Sửu
  • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Thiên Phú – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 21 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 07/10/2020
  • Ngày Mậu Thìn
  • Là ngày: Thiên Quan * – Tuế Hợp – Giải Thần – Hoàng Ân *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 23 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 09/10/2020
  • Ngày Canh Ngọ
  • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Nguyệt Giải – Hoạt Diệu – Phổ Hộ – Thanh Long *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 24 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 10/10/2020
  • Ngày Tân Mùi
  • Là ngày: Thiên Hỷ – Nguyệt Tài – Phúc Sinh – Tam Hợp * – Minh Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 27 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 13/10/2020
  • Ngày Giáp Tuất
  • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Tài – Cát Khánh * – Ích Hậu – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 28 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 14/10/2020
  • Ngày Ất Hợi
  • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Địa Tài – Tục Thế – Phúc Hậu – Kim Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày đẹp đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 30 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 16/10/2020
  • Ngày Đinh Sửu
  • Là ngày: Thiên Phúc – Thiên Thành * – Lộc Khố – Ngọc Đường *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày xấu không nên đi du lịch tháng 10/2021

  Cũng giống như việc chọn ngày tốt đi du lịch thì việc bạn nắm rõ được những ngày hắc đạo trong tháng sẽ giúp bạn có thể hạn chế xuất hành trong những ngày này, thông qua đó cũng giảm bớt những rắc rối, phiền não không đáng có trong những chuyến đi của mình!

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 01 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 05/10/2019
  • Ngày Nhâm Dần
  • Là ngày: Thiên Quý * – Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 02 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 06/10/2019
  • Ngày Quí Mão
  • Là ngày: Thiên Quý * – Âm Đức – Mãn Đức Tinh – Tam Hợp * – Dân Nhật Thời Đức
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 04 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 08/10/2019
  • Ngày Ất Tỵ
  • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Kính Tâm – Dịch Mã*
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 07 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 11/10/2019
  • Ngày Mậu Thân
  • Là ngày: Mẫu Thương * – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 08 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 12/10/2019
  • Ngày Kỷ Dậu
  • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Sinh khí – Thánh Tâm – Mẫu Thương *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 11 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 15/10/2019
  • Ngày Nhâm Tý
  • Là ngày: Thiên Quý * – Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 13 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 17/10/2019
  • Ngày Giáp Dần
  • Là ngày: Nguyệt Đức* – Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 14 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 18/10/2019
  • Ngày Ất Mão
  • Là ngày: Thiên đức* – Nguyệt Ân * – Âm Đức – Mãn Đức Tinh – Tam Hợp * – Dân Nhật Thời Đức
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 16 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 20/10/2019
  • Ngày Đinh Tỵ
  • Là ngày: Thiên Phúc – Kính Tâm – Dịch Mã*
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 19 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 23/10/2019
  • Ngày Canh Thân
  • Là ngày: Thiên đức hợp* – Nguyệt Không – Mẫu Thương * – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 20 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 24/10/2019
  • Ngày Tân Dậu
  • Là ngày: Sinh khí – Thánh Tâm – Mẫu Thương *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 23 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 27/10/2019
  • Ngày Giáp Tý
  • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 2, Ngày 25 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 29/10/2019
  • Ngày Bính Dần
  • Là ngày: Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 27 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 02/11/2019
  • Ngày Mậu Thìn
  • Là ngày: Minh Tinh – Thánh Tâm – Tam Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 28 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 03/11/2019
  • Ngày Kỷ Tỵ
  • Là ngày: Thiên đức* – Ngũ Phú * – Ích Hậu
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 7, Ngày 30 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 05/11/2019
  • Ngày Tân Mùi
  • Là ngày: Cát Khánh * – Nguyệt Giải – Yếu Yên *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 03 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 18/09/2020
  • Ngày Canh Tuất
  • Là ngày: Thiên Quý * – Nguyệt Ân * – Thiên Mã – Mãn Đức Tinh
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 05 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 20/09/2020
  • Ngày Nhâm Tý
  • Là ngày: Nguyệt Không – Thiên Phú – Minh Tinh – Lộc Khố – Phổ Hộ – Dân Nhật Thời Đức
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 06 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 21/09/2020
  • Ngày Quí Sửu
  • Là ngày: Phúc Sinh – Hoạt Diệu – Mẫu Thương *
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 08 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 23/09/2020
  • Ngày Ất Mão
  • Là ngày: Thánh Tâm – Lục Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 11 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 26/09/2020
  • Ngày Mậu Ngọ
  • Là ngày: Thiên Hỷ – Nguyệt Giải – Yếu Yên * – Tam Hợp * – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 12 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 27/09/2020
  • Ngày Kỷ Mùi
  • Là ngày: U Vi Tinh – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 3, Ngày 17 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 03/10/2020
  • Ngày Giáp Tý
  • Là ngày: Nguyệt Đức* – Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 19 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 05/10/2020
  • Ngày Bính Dần
  • Là ngày: Minh Tinh – Ngũ Phú * – Lục Hợp *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 6, Ngày 20 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 06/10/2020
  • Ngày Đinh Mão
  • Là ngày: Thiên Phúc – Âm Đức – Mãn Đức Tinh – Tam Hợp * – Dân Nhật Thời Đức
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 22 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 08/10/2020
  • Ngày Kỷ Tỵ
  • Là ngày: Nguyệt Đức Hợp* – Kính Tâm – Dịch Mã*
  • Giờ tốt trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)
  • Giờ xấu trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 4, Ngày 25 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 11/10/2020
  • Ngày Nhâm Thân
  • Là ngày: Thiên Quý * – Mẫu Thương * – Đại Hồng Sa
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Thứ 5, Ngày 26 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 12/10/2020
  • Ngày Quí Dậu
  • Là ngày: Thiên Quý * – Sinh khí – Thánh Tâm – Mẫu Thương *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Dần (03h-05h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Mùi (13h-15h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Sửu (01h-03h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Thân (15h-17h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

  Ngày Xấu đi du lịch tháng 11/2019: Chủ nhật, Ngày 29 tháng 11 Năm 2021

  • Âm lịch: Ngày 15/10/2020
  • Ngày Bính Tý
  • Là ngày: Thiên Xá * – Thiên Mã – U Vi Tinh – Yếu Yên *
  • Giờ tốt trong ngày: Tý (23h-01h)Sửu (01h-03h)Mão (05h-07h)Ngọ (11h-13h)Thân (15h-17h)Dậu (17h-19h)
  • Giờ xấu trong ngày: Dần (03h-05h)Thìn (07h-09h)Tỵ (09h-11h)Mùi (13h-15h)Tuất (19h-21h)Hợi (21h-23h)

   

  | Xếp hạng