Top 1 Octobar – Nhà Hàng Bạch Tuộc Hàn Quốc – Royal City