ไหว้ตรุษจีน ต้องเตรียมตัวยังไง 2567 ประวัติวันตรุษจีน
  1. ข่าว News
kct24 January 2024

ไหว้ตรุษจีน ต้องเตรียมตัวยังไง 2567 ประวัติวันตรุษจีน

ตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของปฏิทินเกรโกเรียน ในปี 2567 ตรุษจีนจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม การเตรียมตัวสำหรับตรุษจีน การทำความสะอาดบ้าน: ก่อนวันตรุษจีน ชาวจีนจะทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างทั่วถึงเพื่อขจัดสิ่งโชคร้ายทั้งหมดออกไปจากบ้าน และต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดบ้านจะต้องกวาดจากด้านในบ้านไปยังด้านนอกเท่านั้น เพื่อไม่ให้โชคลาภไหลออกไปจากบ้าน การตกแต่งบ้าน: ในวันตรุษจีน ชาวจีนจะตกแต่งบ้านเรือนด้วยของมงคลต่างๆ เช่น ซองอั่งเปา ต้นส้ม แมวทอง เป็นต้น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต การเตรียมอาหาร: อาหารเป็นส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองตรุษจีน ชาวจีนจะเตรียมอาหารมงคลต่างๆ มากมาย เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นยาว เป็นต้น เพื่อรับประทานกันในวันตรุษจีน การไหว้บรรพบุรุษ: ในวันตรุษจีน ชาวจีนจะไหว้บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณและขอพรจากบรรพบุรุษ โดยชุดไหว้บรรพบุรุษมักจะประกอบด้วย อาหารผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม และกระดาษเงินกระดาษทอง การแจกอั่งเปา: ในวันตรุษจีน ผู้ใหญ่จะแจกอั่งเปาให้กับเด็กๆ และญาติพี่น้อง เพื่อเป็นการอวยพรให้เด็กๆ สุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ […]

ตรุษจีน หรือ เทศกาลตรุษจีน เป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน เป็นวันขึ้นปีใหม่ตามปฏิทินจีน ซึ่งมักจะตรงกับเดือนมกราคมหรือกุมภาพันธ์ของปฏิทินเกรโกเรียน ในปี 2567 ตรุษจีนจะตรงกับวันอาทิตย์ที่ 22 มกราคม

การเตรียมตัวสำหรับตรุษจีน

  • การทำความสะอาดบ้าน: ก่อนวันตรุษจีน ชาวจีนจะทำความสะอาดบ้านเรือนอย่างทั่วถึงเพื่อขจัดสิ่งโชคร้ายทั้งหมดออกไปจากบ้าน และต้อนรับสิ่งดีๆ เข้ามา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกวาดบ้านจะต้องกวาดจากด้านในบ้านไปยังด้านนอกเท่านั้น เพื่อไม่ให้โชคลาภไหลออกไปจากบ้าน

  • การตกแต่งบ้าน: ในวันตรุษจีน ชาวจีนจะตกแต่งบ้านเรือนด้วยของมงคลต่างๆ เช่น ซองอั่งเปา ต้นส้ม แมวทอง เป็นต้น เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิต

  • การเตรียมอาหาร: อาหารเป็นส่วนสำคัญของการเฉลิมฉลองตรุษจีน ชาวจีนจะเตรียมอาหารมงคลต่างๆ มากมาย เช่น ขนมเข่ง ขนมเทียน เปาะเปี๊ยะ ก๋วยเตี๋ยวเส้นยาว เป็นต้น เพื่อรับประทานกันในวันตรุษจีน

  • การไหว้บรรพบุรุษ: ในวันตรุษจีน ชาวจีนจะไหว้บรรพบุรุษ เพื่อแสดงความกตัญญูรู้คุณและขอพรจากบรรพบุรุษ โดยชุดไหว้บรรพบุรุษมักจะประกอบด้วย อาหารผลไม้ ขนม เครื่องดื่ม และกระดาษเงินกระดาษทอง

  • การแจกอั่งเปา: ในวันตรุษจีน ผู้ใหญ่จะแจกอั่งเปาให้กับเด็กๆ และญาติพี่น้อง เพื่อเป็นการอวยพรให้เด็กๆ สุขภาพแข็งแรง มีโชคลาภ และมีชีวิตที่ดีในปีใหม่

ประวัติวันตรุษจีน

วันตรุษจีนมีประวัติอันยาวนาน โดยเชื่อกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์ซาง (1600-1046 ปีก่อนคริสตกาล) ในสมัยนั้น ชาวจีนจะเฉลิมฉลองวันตรุษจีนด้วยการสังเวยเครื่องบูชาแด่บรรพบุรุษและเทพเจ้า และด้วยการจัดงานเลี้ยงฉลองกันอย่างยิ่งใหญ่

ต่อมาในสมัยราชวงศ์ฮั่น (206 ปีก่อนคริสตกาล-220 ปี ค.ศ.) วันตรุษจีนได้กลายเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีน โดยมีการกำหนดวันหยุดยาวถึง 3 วัน และมีการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ

วันตรุษจีนได้แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย มาเลเซีย สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย นอกจากนี้ยังมีการเฉลิมฉลองวันตรุษจีนในประเทศต่างๆ ทั่วโลกที่มีชาวจีนอพยพอาศัยอยู่

0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.