สัญลักษณ์รองเท้าแต่ละยี่ห้อ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2567
 1. ข่าว News
kct22 January 2024

สัญลักษณ์รองเท้าแต่ละยี่ห้อ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2567

สัญลักษณ์รองเท้าแตละยี่ห้อ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2567 Nike: สัญลักษณ์: เครื่องหมายถูก (Swoosh) ความหมาย: สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกของ Nike สื่อถึงความเร็ว พลัง และการเคลื่อนไหว ประวัติ: ฟิล ไนท์ ผู้ก่อตั้ง Nike ได้แรงบันดาลใจจากปีกของเทพีไนกี้ในตำนานเทพปกรณัมกรีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ Adidas: สัญลักษณ์: แถบ 3 ขีด (Three Stripes) ความหมาย: สัญลักษณ์แถบ 3 ขีดของ Adidas สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน และประสิทธิภาพ ประวัติ: แอดิ ดาสเลอร์ ผู้ก่อตั้ง Adidas ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์แถบ 3 ขีดขึ้นในปี 1949 เพื่อเป็นตัวแทนของความเชี่ยวชาญด้านกีฬาและเทคโนโลยี Puma: สัญลักษณ์: แมวใหญ่ (Puma) ความหมาย: สัญลักษณ์แมวใหญ่ของ Puma สื่อถึงความเร็ว ความปราดเปรียว […]

สัญลักษณ์รองเท้าแตละยี่ห้อ ยี่ห้อไหนดี ฉบับล่าสุด 2567

 1. Nike:
 • สัญลักษณ์: เครื่องหมายถูก (Swoosh)
 • ความหมาย: สัญลักษณ์เครื่องหมายถูกของ Nike สื่อถึงความเร็ว พลัง และการเคลื่อนไหว
 • ประวัติ: ฟิล ไนท์ ผู้ก่อตั้ง Nike ได้แรงบันดาลใจจากปีกของเทพีไนกี้ในตำนานเทพปกรณัมกรีก ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งชัยชนะ
 1. Adidas:
 • สัญลักษณ์: แถบ 3 ขีด (Three Stripes)
 • ความหมาย: สัญลักษณ์แถบ 3 ขีดของ Adidas สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน และประสิทธิภาพ
 • ประวัติ: แอดิ ดาสเลอร์ ผู้ก่อตั้ง Adidas ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์แถบ 3 ขีดขึ้นในปี 1949 เพื่อเป็นตัวแทนของความเชี่ยวชาญด้านกีฬาและเทคโนโลยี
 1. Puma:
 • สัญลักษณ์: แมวใหญ่ (Puma)
 • ความหมาย: สัญลักษณ์แมวใหญ่ของ Puma สื่อถึงความเร็ว ความปราดเปรียว และความสง่างาม
 • ประวัติ: รูดอล์ฟ ดาสเลอร์ ผู้ก่อตั้ง Puma ได้แรงบันดาลใจจากสัตว์ป่า โดยเฉพาะเสือภูเขา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งความเร็วและความแข็งแกร่ง
 1. Under Armour:
 • สัญลักษณ์: ตัว UA ขนาดใหญ่
 • ความหมาย: สัญลักษณ์ตัว UA ขนาดใหญ่ของ Under Armour สื่อถึงความทนทาน ความแข็งแกร่ง และความมุ่งมั่น
 • ประวัติ: เควิน แพลงก์ ผู้ก่อตั้ง Under Armour ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ตัว UA ขนาดใหญ่ขึ้นในปี 1996 เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์กีฬาที่มีความทนทานและมีประสิทธิภาพสูง
 1. New Balance:
 • สัญลักษณ์: ตัว N ขนาดใหญ่
 • ความหมาย: สัญลักษณ์ตัว N ขนาดใหญ่ของ New Balance สื่อถึงความสมดุล ความมั่นคง และความทนทาน
 • ประวัติ: วิลเลียม ไรลีย์ ผู้ก่อตั้ง New Balance ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์ตัว N ขนาดใหญ่ขึ้นในปี 1972 เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์รองเท้าที่ให้ความสมดุลและการรองรับที่ยอดเยี่ยม
 1. Asics:
 • สัญลักษณ์: ตัว A ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้ง
 • ความหมาย: สัญลักษณ์ตัว A ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยเส้นโค้งของ Asics สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความคล่องตัว และความสมดุล
 • ประวัติ: คิฮาชิرو อนوما ผู้ก่อตั้ง Asics ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ขึ้นในปี 1977 เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์กีฬาที่มุ่งเน้นเรื่องประสิทธิภาพและการรองรับ
 1. Brooks:
 • สัญลักษณ์: ตัว B ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยวงกลม
 • ความหมาย: สัญลักษณ์ตัว B ขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยวงกลมของ Brooks สื่อถึงความแข็งแกร่ง ความทนทาน และความมุ่งมั่น
 • ประวัติ: จอห์น บรูคส์ ผู้ก่อตั้ง Brooks ได้ออกแบบตราสัญลักษณ์นี้ขึ้นในปี 1914 เพื่อเป็นตัวแทนของแบรนด์รองเท้าที่ให้ความสบายและการรองรับที่ยอดเยี่ยม
0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.