วันดีที่จะตัดเล็บ กุมภาพันธ์ 2567
 1. ข่าว News
kct31 January 2024

วันดีที่จะตัดเล็บ กุมภาพันธ์ 2567

ตามความเชื่อของไทยแต่โบราณว่า วันดีที่จะตัดเล็บจะส่งผลดีต่อสุขภาพและโชคลาภ ซึ่งได้กำหนดวันตัดเล็บมงคลไว้ในแต่ละเดือน ดังนี้ วันดีที่จะตัดเล็บ กุมภาพันธ์ 2567 วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การตัดเล็บเป็นอย่างยิ่ง จะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดมือ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้เป็นวันฤกษ์ดีเหมาะแก่การตัดเล็บ จะช่วยเสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้ตัด ให้มีอำนาจ วาสนา ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การตัดเล็บเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ จะช่วยเสริมโชคลาภให้ไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ข้อห้ามในการตัดเล็บ ไม่ควรตัดเล็บในวันอังคาร เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากในชีวิต ไม่ควรตัดเล็บในวันพุธ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ ไม่ควรตัดเล็บในวันศุกร์ เพราะเชื่อว่าจะทำให้สูญเสียทรัพย์สมบัติและเงินทอง เคล็ดลับการตัดเล็บเพื่อความเป็นสิริมงคล ควรตัดเล็บในเวลาเช้า เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภและความสำเร็จในหน้าที่การงาน ควรตัดเล็บมือซ้ายก่อน แล้วจึงตัดเล็บมือกขวา เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและอัปมงคลต่างๆ ควรตัดเล็บให้สั้นและเรียบร้อย เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ ควรเก็บเศษเล็บที่ตัดแล้วทิ้งลงในน้ำหรือดิน เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่อาจจะเกาะติดมากับเศษเล็บ

ตามความเชื่อของไทยแต่โบราณว่า วันดีที่จะตัดเล็บจะส่งผลดีต่อสุขภาพและโชคลาภ ซึ่งได้กำหนดวันตัดเล็บมงคลไว้ในแต่ละเดือน ดังนี้

วันดีที่จะตัดเล็บ กุมภาพันธ์ 2567

 • วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การตัดเล็บเป็นอย่างยิ่ง จะช่วยส่งเสริมเรื่องสุขภาพให้แข็งแรง มีโชคลาภเข้ามาไม่ขาดมือ
 • วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้เป็นวันฤกษ์ดีเหมาะแก่การตัดเล็บ จะช่วยเสริมสร้างบารมีให้แก่ผู้ตัด ให้มีอำนาจ วาสนา ขจัดสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิต
 • วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2567 วันนี้เป็นวันมงคลเหมาะแก่การตัดเล็บเป็นวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ จะช่วยเสริมโชคลาภให้ไหลมาเทมา สุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ

ข้อห้ามในการตัดเล็บ

 • ไม่ควรตัดเล็บในวันอังคาร เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดความทุกข์ยากลำบากในชีวิต
 • ไม่ควรตัดเล็บในวันพุธ เพราะเชื่อว่าจะทำให้เกิดการเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ
 • ไม่ควรตัดเล็บในวันศุกร์ เพราะเชื่อว่าจะทำให้สูญเสียทรัพย์สมบัติและเงินทอง

เคล็ดลับการตัดเล็บเพื่อความเป็นสิริมงคล

 • ควรตัดเล็บในเวลาเช้า เพราะเชื่อว่าจะช่วยเสริมโชคลาภและความสำเร็จในหน้าที่การงาน
 • ควรตัดเล็บมือซ้ายก่อน แล้วจึงตัดเล็บมือกขวา เพราะเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและอัปมงคลต่างๆ
 • ควรตัดเล็บให้สั้นและเรียบร้อย เพื่อความสะอาดและเป็นระเบียบ
 • ควรเก็บเศษเล็บที่ตัดแล้วทิ้งลงในน้ำหรือดิน เพื่อป้องกันสิ่งชั่วร้ายที่อาจจะเกาะติดมากับเศษเล็บ
0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.