ฤกษ์แต่งงาน 2568 ให้คุณโชคดีอยู่เสมอ
  1. ข่าว News
kct25 January 2024

ฤกษ์แต่งงาน 2568 ให้คุณโชคดีอยู่เสมอ

ฤกษ์แต่งงานในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ตามความเชื่อของไทย โดยฤกษ์แต่งงานที่ดีในปี 2568 นั้นมีหลายช่วงเวลาให้เลือก เช่น วันที่ 9 มกราคม 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันศุกร์ที่ 3 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่ร่ำรวยและเจริญรุ่งเรือง วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 4 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและยืนยาว วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 เป็นวันอังคารที่ 8 แรม 5 ค่ำ เดือน […]

ฤกษ์แต่งงานในปี 2568 เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเริ่มต้นชีวิตคู่ตามความเชื่อของไทย โดยฤกษ์แต่งงานที่ดีในปี 2568 นั้นมีหลายช่วงเวลาให้เลือก เช่น

  • วันที่ 9 มกราคม 2568 เป็นวันจันทร์ที่ 2 ขึ้น 9 ค่ำ เดือนอ้าย เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมั่นคง
  • วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันศุกร์ที่ 3 ขึ้น 6 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่ร่ำรวยและเจริญรุ่งเรือง
  • วันที่ 1 มีนาคม 2568 เป็นวันพฤหัสบดีที่ 4 แรม 14 ค่ำ เดือน 3 เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่มีความสุขและยืนยาว
  • วันที่ 26 กรกฎาคม 2568 เป็นวันอังคารที่ 8 แรม 5 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงและอายุยืนยาว
  • วันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เป็นวันอาทิตย์ที่ 2 ขึ้น 1 ค่ำ เดือน 12 เป็นวันมงคลสำหรับการแต่งงาน เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่มีความรักความสามัคคีและอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุข

นอกจากวันและเดือนที่เป็นมงคลแล้ว ช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการแต่งงานก็มีความสำคัญเช่นกัน โดยทั่วไปช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับการแต่งงานคือช่วงเช้าตั้งแต่ 09.00-11.00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่มีพลังที่ดีและเป็นสิริมงคล

0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.