ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 เดือนมีนาคม ดิถีเรียงหมอน
  1. ข่าว News
kct2 February 2024

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 เดือนมีนาคม ดิถีเรียงหมอน

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 เดือนมีนาคม ดิถีเรียงหมอน ดิถีเรียงหมอน เป็นฤกษ์แต่งงานที่เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข โดยในปี 2568 เดือนมีนาคม มี 2 วันที่เหมาะเจาะสำหรับการจัดงานแต่งงานตามดิถีเรียงหมอน ได้แก่ วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2568 เป็นวันธงชัยฤกษ์ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการแต่งงาน วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันอธิบดีฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ รวมถึงการแต่งงาน คู่รักที่เลือกจัดงานแต่งงานในวันเหล่านี้ จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตคู่มีความสุข ความเจริญ ชีวิตครอบครัวราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้คู่แต่งงานมีบุตรธิดาที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย นอกจากดิถีเรียงหมอนแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงในการเลือกฤกษ์แต่งงานก็มีอีกหลายประการ เช่น วันเกิดของคู่แต่งงาน ควรเลือกวันแต่งงานที่ตรงกับวันเกิดของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรืออาจเลือกวันใกล้เคียงก็ได้ อาชีพของคู่แต่งงาน ควรเลือกวันแต่งงานที่ไม่ตรงกับวันหยุดหรือวันทำงานที่สำคัญของคู่แต่งงาน เพื่อให้ทั้งคู่สามารถเข้าร่วมงานแต่งงานได้อย่างเต็มที่ ฤดูกาล ควรเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการจัดงานแต่งงาน โดยคำนึงถึงสภาพอากาศและความสะดวกในการเดินทางของแขกด้วย เช่น ช่วงฤดูหนาวอาจเป็นช่วงที่ไม่เหมาะนัก เพราะอากาศหนาวเย็นเกินไป อาจทำให้แขกไม่สะดวกในการเดินทาง การเลือกฤกษ์แต่งงานอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคู่ […]

ฤกษ์แต่งงาน ปี 2568 เดือนมีนาคม ดิถีเรียงหมอน

ดิถีเรียงหมอน เป็นฤกษ์แต่งงานที่เหมาะสำหรับคู่รักที่ต้องการสร้างครอบครัวที่อบอุ่นและมีความสุข โดยในปี 2568 เดือนมีนาคม มี 2 วันที่เหมาะเจาะสำหรับการจัดงานแต่งงานตามดิถีเรียงหมอน ได้แก่

  • วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2568 เป็นวันธงชัยฤกษ์ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ รวมถึงการแต่งงาน
  • วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันอธิบดีฤกษ์ เหมาะสำหรับการทำพิธีมงคลต่างๆ รวมถึงการแต่งงาน

คู่รักที่เลือกจัดงานแต่งงานในวันเหล่านี้ จะได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ชีวิตคู่มีความสุข ความเจริญ ชีวิตครอบครัวราบรื่น ไม่มีอุปสรรคใดๆ มาขัดขวาง อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้คู่แต่งงานมีบุตรธิดาที่แข็งแรง สมบูรณ์ และเป็นคนดีของสังคมอีกด้วย

นอกจากดิถีเรียงหมอนแล้ว ปัจจัยอื่นๆ ที่ควรคำนึงถึงในการเลือกฤกษ์แต่งงานก็มีอีกหลายประการ เช่น

  • วันเกิดของคู่แต่งงาน ควรเลือกวันแต่งงานที่ตรงกับวันเกิดของฝ่ายชายหรือฝ่ายหญิง หรืออาจเลือกวันใกล้เคียงก็ได้
  • อาชีพของคู่แต่งงาน ควรเลือกวันแต่งงานที่ไม่ตรงกับวันหยุดหรือวันทำงานที่สำคัญของคู่แต่งงาน เพื่อให้ทั้งคู่สามารถเข้าร่วมงานแต่งงานได้อย่างเต็มที่
  • ฤดูกาล ควรเลือกฤดูกาลที่เหมาะสมสำหรับการจัดงานแต่งงาน โดยคำนึงถึงสภาพอากาศและความสะดวกในการเดินทางของแขกด้วย เช่น ช่วงฤดูหนาวอาจเป็นช่วงที่ไม่เหมาะนัก เพราะอากาศหนาวเย็นเกินไป อาจทำให้แขกไม่สะดวกในการเดินทาง

การเลือกฤกษ์แต่งงานอย่างเหมาะสมจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตคู่ และช่วยให้การแต่งงานเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ

0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.