ช่วงเวลาที่ดีในการตัดผม สระผม และตัดเล็บ ปี 2024
 1. ข่าว News
kct6 February 2024

ช่วงเวลาที่ดีในการตัดผม สระผม และตัดเล็บ ปี 2024

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตัดผม สระผม และตัดเล็บตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยปี 2024 (ดูเฉพาะปี พ.ศ. เท่านั้น) เดือนมกราคม ตัดผม: 1, 3, 10, 19, 21, 28 สระผม: 2, 8, 15, 22, 29 ตัดเล็บ: 4, 6, 11, 18, 20, 26, 27 เดือนกุมภาพันธ์ ตัดผม: 1, 2, 4, 5, 9, 16, 17, 23, 24 สระผม: 3, 7, 14, 21, 28 ตัดเล็บ: 6, 12, 19, 25 เดือนมีนาคม ตัดผม: 1, 2, […]

ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการตัดผม สระผม และตัดเล็บตามปฏิทินโหราศาสตร์ไทยปี 2024 (ดูเฉพาะปี พ.ศ. เท่านั้น)

เดือนมกราคม

 • ตัดผม: 1, 3, 10, 19, 21, 28
 • สระผม: 2, 8, 15, 22, 29
 • ตัดเล็บ: 4, 6, 11, 18, 20, 26, 27

เดือนกุมภาพันธ์

 • ตัดผม: 1, 2, 4, 5, 9, 16, 17, 23, 24
 • สระผม: 3, 7, 14, 21, 28
 • ตัดเล็บ: 6, 12, 19, 25

เดือนมีนาคม

 • ตัดผม: 1, 2, 9, 11, 18, 27
 • สระผม: 7, 14, 21, 28
 • ตัดเล็บ: 3, 5, 10, 17, 24

เดือนเมษายน

 • ตัดผม: 2, 3, 4, 6, 13, 19, 20, 26, 27
 • สระผม: 1, 8, 15, 22, 29
 • ตัดเล็บ: 5, 12, 18, 25

เดือนพฤษภาคม

 • ตัดผม: 1, 3, 4, 5, 10, 17, 24, 31
 • สระผม: 2, 6, 13, 20, 27
 • ตัดเล็บ: 7, 14, 21, 28

เดือนมิถุนายน

 • ตัดผม: 3, 5, 10, 16, 21, 23, 28, 29
 • สระผม: 1, 6, 13, 20, 27
 • ตัดเล็บ: 2, 4, 9, 15, 22

เดือนกรกฎาคม

 • ตัดผม: 1, 3, 4, 10, 11, 17, 24, 30
 • สระผม: 2, 5, 12, 19, 26
 • ตัดเล็บ: 6, 13, 20, 27

เดือนสิงหาคม

 • ตัดผม: 1, 2, 3, 9, 16, 22, 23, 29, 30
 • สระผม: 8, 15, 22, 29
 • ตัดเล็บ: 4, 6, 10, 17, 24

เดือนกันยายน

 • ตัดผม: 1, 2, 7, 8, 12, 13, 19, 26
 • สระผม: 6, 11, 18, 25
 • ตัดเล็บ: 3, 4, 9, 15, 22

เดือนตุลาคม

 • ตัดผม: 1, 2, 3, 8, 9, 15, 20, 21, 27, 28
 • สระผม: 5, 10, 17, 24, 31
 • ตัดเล็บ: 6, 12, 19, 26

เดือนพฤศจิกายน

 • ตัดผม: 2, 4, 5, 6, 11, 12, 18, 23, 24, 29, 30
 • สระผม: 3, 7, 14, 21, 28
 • ตัดเล็บ: 8, 15, 22, 29

เดือนธันวาคม

 • ตัดผม: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 21, 22, 27, 28
 • สระผม: 7, 14, 21, 28
 • ตัดเล็บ: 3, 5, 10, 12, 17, 19, 24
0 View | 0 Comment

Recent Comments

No comments to show.